EH (Elekto-hidraulične grabilice)

Elektro-hidraulične motorne grabilice posebno su projektovane za rad sa rasutim materijalom na kranovima s jednim užetom, i zahtevaju dovod energije sa krana. Radni učinak elektro-hidrauličnih grabilica se, zavisno od dostupne električne energije, ostvaruje pomoću hidrauličkih pumpi na grabilici. Optimalan zahtevani stepen ispunjenosti u pogledu različitih materijala kojima se rukuje postiže se velikom silom prilikom zatvaranja.

Za svrhe izmuljavanja i kopanja, grabilice se isporučuju sa visoko otpornim delovima i posebnim dizajnom. U skladu sa zahtevom, mogu se dostaviti i dodatna oprema i drugi priključci.

Kontrolnim sistemom grabilice najčešće se upravlja iz kabine operatera krana, sa kojim je obično integrisan, ali prema zahtevu može se obezbediti i opcija daljinskog upravljanja.