Imamo široku ponudu grabilica, dizajniranih, razvijenih i proizvedenih sa kapacitetom od 0.5 do 50 kubnih metara (17.6 do 176 kubnih stopa) kako bismo pokrili sve Vaše potrebe pri rukovanju rasutim teretima. Naše grabilice se koriste za efikasno rukovanje različitim suvim rasutim teretima, za bagerovanje i u reciklažnoj industriji. Dizajn (oblik) i operativni sistem su dve glavne varijable, a detalji kao što su uslovi zaštite prirodne sredine, kapacitet, gustina i karakteristike robe kojom se rukuje predstavljaju ostale varijable, što sve vodi do najbolje grabilice projektovane po meri. Prema zahtevu, naše grabilice mogu biti opremljene uklonivim pločama za sprečavanje rasipanja (ojačanjima), zaptivenim motorima za podvodni rad i mogu biti napravljene od bilo kog industrijskog materijala, što omogućava rad u različitim vremenskim uslovima, sa materijalom različitog oblika i gustine. Grabilice su pogodne za raznu vrstu robe, od uglja, preko koksa, žitarica, građevinskih materijala, rude gvožđa, pa sve do HBI čelika.

 

RC (Grabilice sa Daljinskim Upravljanjem)

Danas, grabilica sa daljinskim radio upravljanjem je najtraženiji dodatak uz svaki kran za opšti tovar. Grabilice na daljinsko upravljanje s jednim užetom postale su omiljeni tip naročito za efikasnu manipulaciju materijalom u pomorskom sektoru, u radu sa brodskim kranovima, obalskim kranovima, plutajućim pontonima, kao i opremom za barže i lučkom opremom. RC grabilica se pokreće pomoću daljinskog upravljača, a brzina istovara se može kontrolisati u toku rada, ali i višekratno prekidati. Stoga se roba može istovariti na kontrolisan način. -više detalja-

 

EH (Elekto-hidraulične grabilice)

Elektro-hidraulične motorne grabilice posebno su projektovane za rad sa rasutim materijalom na kranovima s jednim užetom, i zahtevaju dovod energije sa krana. Radni učinak elektro-hidrauličnih grabilica se, zavisno od dostupne električne energije, ostvaruje pomoću hidrauličnih pumpi na grabilici. Optimalan zahtevani stepen ispunjenosti u pogledu različitih materijala kojima se rukuje postiže se velikom silom prilikom zatvaranja.-više detalja-

 

HA (Grabilice sa hidrauličnim priključkom)

Hidraulične grabilice su specijalno porjektovane za utovar i istovar rasutog tereta na kranovima s hidrauličnim sistemom. Dostupni su sa otvorenom ili zatvorenom školjkom/zupcima, zavisno od tipa materijala kojim se rukuje. Proizvedeni od čelika izuzetno otpornog na habanje, ležajevi su vrlo otporni i zaptiveni za postizanje odličnog radnog učinka. Cromex hidraulične grabilice standardno se izrađuju sa hidrauličnim rotorom od 360°. Prema vašem izboru izrađujemo priključke koji odgovaraju gotovo svim kranovima dostupnim na tržištu. -više detalja-

 

MC (Mehančke grabilice)

Grabilice sa jednim užetom, koje se nazivaju i spuštajuće, projektovane su naročito za kranove (kao što su brodski kranovi) sa jednim užetom. Mehanizam na grabilici blokira/deblokira grabilicu svaki put kada dodirne tlo kako bi se otvorila ili zatvorila. Ovaj sistem se najčešće bira ukoliko je dostupno samo jedno uže. -više detalja-
Grabilica sa ručnim istovaranjem (ručno povlačenje) poseduje mehanizam sa jednim užetom za podizanje/spuštanje grabilice sa krana i drugi za manuelno otvaranje grabilice (sa ručnim povlačenjem) od strane dodatnog operatera, koji povlači uže na mestu istovara (grabilica se otvara dok je još u vazduhu). -više detalja-

Prednosti grabilica sa dva užeta ili grabilica sa četiri užeta nad kranovima sa dve linije (jedna noseća, druga za otvaranje) ili kranovima sa četiri linije (dve noseće i dve za zatvaranje) jesu: (1) mehanizam se jednostavno kontroliše, a brzina zavisi od brzine krana, (2) praktično je isključena mogućnost slučajnog aktiviranja mehanizma, (3) mogućnost otvaranja i zatvaranja grabilice dok kran radi punom brzinom, bez prethodnog zaustavljanja, (4) optimalni balans između ukupne težine pune grabilice i kapaciteta krana pruža maksimalnu efikasnost uz niske troškove održavanja.-više detalja-