s

MCSR (Mehančke grabilice sa jednim užetom)

Grabilice sa jednim užetom, koje se nazivaju i spuštajuće, projektovane su naročito za kranove (kao što su brodski kranovi) sa jednim užetom. Mehanizam na grabilici blokira/deblokira grabilicu svaki put kada dodirne tlo kako bi se otvorila ili zatvorila. Ovaj sistem se najčešće bira ukoliko je dostupno samo jedno uže.RC Grab

Korak po korak opis mehanizma:

  1. Grabilica se spušta u otvorenom položaju.
  2. Pošto se grabilica spusti na materijal, uže se otpušta s krana dok ne bude sasvim opušteno. Mehanizam je sada zaključan.
  3. Grabilica se podiže i zatvara (korpe ili školjka), puneći se materijalom.
  4. Napunjena grabilica se premešta na odredište.
  5. Na mestu istovara (u ovom slučaju to je utovarni levak), grabilica se ponovo spušta i leži sve dok se uže krana ponovo ne opusti. Mehanizam je sada otključan.
  6. Pri podizanju, materijal će biti istovaren kako se grabilica otvara.
  7. Grabilica je prazna.
  8. Grabilica se premešta na mesto utovara.