MC2R (Mehanička grabilica sa dva užeta) | MC4R (Mehanička grabilica sa četiri užeta)

Prednosti grabilica sa dva užeta ili grabilica sa četiri užeta nad kranovima sa dve linije (jedna noseća, druga za otvaranje) ili kranovima sa četiri linije (dve noseće i dve za zatvaranje) jesu: (1) mehanizam se jednostavno kontroliše, a brzina mui zavisi od brzine krana, (2) praktično je isključena mogućnost slučajnog aktiviranja mehanizma, (3) mogućnost otvaranja i zatvaranja grabilice dok kran radi punom brzinom, bez prethodnog zaustavljanja, (4) optimalni balans između ukupne težine pune grabilice i kapaciteta krana pruža maksimalnu efikasnost uz niske troškove održavanja.